بیمه سامان شیراز ، راحتی و لذت خرید مطمئن را به شما هدیه می دهد.با ما همراه باشید.

استخدام
خرید آنلاین بیمه شخص ثالث
خرید انلاین بیمه کرونا

بیمه تکمیلی درمان

بیشتر
٪۱۰
طرح سروش بیمه تکمیلی

طرح سروش بیمه تکمیلی

۱۰,۹۷۲,۰۰۰ ریال

۹,۸۷۴,۸۰۰ ریال
٪۱۰
طرح مهر بیمه تکمیلی

طرح مهر بیمه تکمیلی

۶,۹۶۸,۰۰۰ ریال

۶,۲۷۱,۲۰۰ ریال
٪۱۰
طرح شمیم بیمه تکمیلی

طرح شمیم بیمه تکمیلی

۱۵,۳۹۲,۰۰۰ ریال

۱۳,۸۵۲,۸۰۰ ریال
٪۱۰
طرح وصال بیمه تکمیلی

طرح وصال بیمه تکمیلی

۱۹,۴۲۲,۰۰۰ ریال

۱۷,۴۷۹,۸۰۰ ریال
٪۱۰
طرح عقیق بیمه تکمیلی

طرح عقیق بیمه تکمیلی

۲۲,۵۴۲,۰۰۰ ریال

۲۰,۲۸۷,۸۰۰ ریال
٪۱۰
طرح اقتصادی بیمه تکمیلی

طرح اقتصادی بیمه تکمیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال
٪۱۰
طرح منتخب بیمه تکمیلی

طرح منتخب بیمه تکمیلی

۱۰,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۹,۲۴۳,۰۰۰ ریال
٪۱۰
طرح جامع بیمه تکمیلی

طرح جامع بیمه تکمیلی

۱۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۱۶,۰۲۹,۰۰۰ ریال
٪۱۰
طرح ویژه بیمه تکمیلی

طرح ویژه بیمه تکمیلی

۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۱۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال